*Ang mga makakalap na impormasyon ay gagamitin lamang para sa mahahalagang pabatid o anunsyo mula sa Pamahalaang Bayan ng Guiguinto sa pamamagitan ng SMS.